β-Lactam-Antibiotika

Autor: Prof. Dr. med. Peter Altmeyer

Alle Autoren dieses Artikels

Zuletzt aktualisiert am: 10.07.2018

This article in english

Definition

Einen Betalactamring enthaltende Antibiotika, s.a. Penicilline, s.a. Cephalosporine.

Weiterführende Artikel (3)

Antibiotika; Cephalosporine; Penicilline;
Abschnitt hinzufügen

Autoren

Zuletzt aktualisiert am: 10.07.2018